GDPR, ook wij zijn compliant. Klik en lees meer.

 
Geachte klant, een aantal gegevens worden opgeslagen in ons klantenbestand. Dit houdt in dat wij ook in de toekomst met u blijven communiceren via deze contactgegevens. Zo willen we volledig transparant blijven over de voorwaarden van ons legitieme gebruik van uw persoonlijke gegevens, en u de kans geven om ons gebruik van uw gegevens te controleren.  
Het is belangrijk dat u weet dat we uw persoonlijke gegevens nooit zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming met partners of derden zullen delen.    Kaat en Steven